DONATIES                                                                                                                           
Vertaalde CoDA literatuur

CoDA goedgekeurde vertalingen kunnen door CoDA-groepen worden aangevraagd via de Literatuurpagina

De eerste drie hoofdstukken van het CoDA Big Book zijn nu verkrijgbaar. Dit document is niet drukklaar. Wel kan het gebruikt worden voor het uitwerken van de stappen in herstel en het bestuderen van het 12-stappenprogramma van CoDA. Tevens dient het als uitgangspunt en referentie voor de overige CoDA-vertalingen.
Beschikbaar als gratis download: de Nederlandstalige welkomstfolder!
Download, print en vouw de goedgekeurde* versie van de welkomstfolder
(voor eigen gebruik) uitsluitend via deze link:

+ Welkom bij Codependents Anonymous (pdf, 20150912* NL)
+ Intergroep newsletter 21 Juni 2016 - pdf

 

Voortgang (15 mei 2016)

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan vele vertalingen, waaronder die van het Werkboek.

Iedereen die als groep of individueel mee wil werken aan het tot stand komen van deze vertalingen, bijvoorbeeld door mee te lezen of te helpen corrigeren of vertaalde teksten aan te bieden ter goedkeuring door de Nederlandse Intergroep, wordt verzocht dit te doen via de Vertaalcommissie, die alle teksten inventariseert en het proces coördineert. De Vertaalcommissie is door de Intergroep ingesteld en is verantwoordelijk voor en ziet toe op het correcte verloop van het vertaalproces. Tevens legt de Vertaalcommissie verantwoording hierover af aan de Intergroep en aan CoDA Inc. om de juistheid, oorspronkelijkheid en bestaande rechten van de teksten te kunnen waarborgen.

Door van iedere door CoDA goedgekeurde tekst één goedgekeurde Nederlandse vertaling aan te bieden aan alle codependents en groepen kan de Intergroep zorg dragen voor herkenbaarheid en continuďteit binnen - en tussen - alle Nederlandse CoDA-groepen, en daarmee voor veiligheid in herstel. Zo bereiken en helpen wij, op de manier zoals het programma bedoeld is, samen zoveel mogelijk codependents die nog lijden.

Deze internationaal toegepaste werkwijze wordt ingegeven en ondersteund door Tradities 1, 4, 5, 6 en 9 en door Stap 1
See also:

http://coda.org/index.cfm/newcomers

http://coda.org/index.cfm/your-first-meeting


*Please Reload/Refresh your internet browser window for the latest version!
*Vernieuw/Ververs/Herlaad deze internetpagina voor de nieuwste versie!

*To ensure you are reading the correct and current version of any document or schedule, always download directly from the source

 


Informatie | Links | Activiteiten | Intergroep | Literatuur| Donaties