DONATIES

Notification:

All CoDA texts are copyright of CoDA inc.

Translations are part of a translation proposal. Publishing, distribution or sale are not yet allowed by TMC.

*Publishing or distribution of the Welcome, Patterns, 12 Steps, Traditions or Promises is not allowed;
texts and literature are available through the Literature Person, see Literature page.

+ Download the Dutch Welcome foldable flyer (for personal use only) from the Literature page.

NB:

Alle CoDA-teksten zijn copyright van CoDA inc.

Vertalingen zijn in afwachting van goedkeuring. Publicatie, verspreiding of verkoop wordt nog niet toegestaan door de TMC.

*Publicatie of verspreiden van de Welkomsttekst, Patronen, 12 Stappen, Tradities of Beloftes is niet toegestaan.

Teksten en literatuur zijn verkrijgbaar via de Literatuurpersoon, zie Literatuurpagina.

+ Download de gratis Welkomstfolder (voor eigen gebruik) van de Literatuurpagina.


Informatie op de agenda en meetinglijst wordt weergegeven zoals die is aangeleverd.
Voor vragen en wijzigingen: info@codependents-anonymous.nl

*Please Reload/Refresh your internet browser window for the latest version!
*Vernieuw/Ververs/Herlaad deze internetpagina voor de nieuwste versie!

*To ensure you are reading the correct and current version of any document or schedule, always download directly from the source


(This site uses javascript for menu navigation only -- no cookies or trackers.)

 

info@codependents-anonymous.nl